ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบางละมุงทุกคน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง ประจําปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบางละมุงทุกคน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง ประจําปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบางละมุงทุกคน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง ประจําปีการศึกษา 2566 ณ โดมรวมใจ 1
คาบเรียนที่ 1-2 ช่วงเวลาลงคะแนนนักเรียน ม.1-3
คาบเรียนที่ 3-4 ช่วงเวลาลงคะแนนนักเรียน ม.4-6
ข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ บริเวณโดมรวมใจ 1
2. ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
3. เข้าคูหาเลือกกดเบอร์ที่ตนเองประสงค์จะเลือก กดลงคะแนน และเดินออกจากคูหาด้วยความสงบ หากเดินผ่านคูหาที่มีผู้เลือกตั้งกําลังลงคะแนนอยู่ ไม่ควรชําเลืองมอง
4. ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวน ในขณะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เลือกตั้ง
5. ไม่พูดจาใส่ร้าย หรือ กล่าวหาให้ผู้อื่นไม่เลือกพรรคที่ตนเองไม่ชอบ
สิ่งที่ผู้มีสทิธิ์เลือกตั้งต้องเตรียมมาในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
1. ปากกาน้ําเงิน สําหรับลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียนโรงเรียนบางละมุง หรือ ข้อมูลสําหรับยืนยันตัวตน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *