ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โควตาโรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกน

Read more

ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร ประเภทโควตา นักเรียนเดิม ม.3 ต่อ ม.4 โรงเรียนบางละมุง ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more