โรงเรียนบางละมุง   |  BANGLAMUNG SCHOOL

กลุ่มบริหารงาน

กลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

– ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกรายวิชาของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นกรณีพิเศษ

Read More
กลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

– ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

Read More
กลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

– ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป จากเงินนอกงบประมาณปี 2567

Read More
กลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

– ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

Read More