โรงเรียนบางละมุง   |  BANGLAMUNG SCHOOL

กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

– ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป จากเงินนอกงบประมาณปี 2567

Read More